V roce 2019

budu klást otázky a neočekávat odpovědi